Så här hanteras dina personuppgifter
När du fyllt i och skickat in dina personuppgifter kommer vi behandla dina uppgifter för att kunna utföra din begäran. Vi respekterar din integritet och vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter och följa tillämpliga lagar. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns på www.holmen.com/personuppgifter
.